Varovanje igralnic

Varovanje igralnic

Varovanje igralnic

V igralnicah se odvija veliko žrebanj, družabnih iger in drugih prireditev, zato mora igralnice varovati varnostna služba z licenco za varovanje prireditev.

Koncesionar mora organizirati avdio video nadzor in recepcijsko službo, tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralnico (v nadaljnjem  besedilu: igralci).

Koncesionar mora voditi posebno evidenco o igralcih, ki vsebuje osnovne podatke za identifikacijo oseb. V evidenco mora vpisati vsakega igralca, ki vstopi v igralnico.

Koncesionar izdela pravilnik o izvajanju internega nadzora v igralnici, druga navodila in pravilnike. Pravilnik in navodila določajo tudi ukrepe. Ukrepi, ki jih pa lahko izvaja receptor so izključno informiranje in vpis identitete oseb, ki to želijo. Ugotovitev identitete in vpis igralca mora koncesionar zagotovit nujno, tudi, če si igralec tega nikakor ne želi. V takšnem primeru je potrebno osebi, ki se ne noče vpisat obvezno preprečiti vstop v igralnico. Vstop v igralni salon je potrebno prepovedati tudi osebam mlajšim od 18 let, vinjenim in osebam pod vplivom psihoaktivnih substanc ter drugim osebam, katere imajo prepoved vstopa. Zato lahko učinkovito opravlja nadzor v okviru zakonskih določil izvedejo le receptroji, ki so hkrati varnostniki (s pooblastili iz 43 čl. ZzsaV).