Varovanje lokalov in diskotek

V BBR-Security smo specializirani za varovanje lokalov. Vsak mesec se prav s tem namenom na nas obrne kar nekaj lastnikov lokalov. Večina naših varnostnikov je operativno usposobljenih za varovanje lokalov – razpolagamo praktično z “najmočnejšo” ekipo v Sloveniji. Naše delo temelji na odločnem, strokovnem in korektnem izvajanju storitev.

Naše storitve pa so tako iskane samo iz preprostega razloga:
Naši varnostniki – redarji so res sposobni, dobro obvladajo borilne veščine in so renomirani med največjimi prestopniki. Zraven ostrine pa so naši redarji znani po prijaznosti, kar pa nam ni dovolj, s tem želimo zaslovet. Varujemo ogromno nočnih lokalov, diskotek, kjer naš kader strokovno znanje prenaša v prakso.

Naša ekipa je v Slovenskem prostoru dominantna in vsi, ki bi lahko bolj resno vplivali na varnostne razmere v vašem lokalu nas rešpektirajo. Tako bo zagotovljeno za varnost iz te najbolj kritične strani. Za “redno” varnost, pa bomo skrbeli po našem principu in sicer: “ne da bomo ukrepali, ko se bo varnostna situacija poslabšala, temveč, da bomo reventivno ustvarjali vse okoliščine, da bo varnost vedno na najvišjem možnem nivoju”.

Ob varnosti bomo poskrbeli za vljudnost in splošno gostoljubnost, tako, da se bodo ljudje radi vračali tudi zaradi naše prijaznosti.

Ponujamo vam kompletno varnostno zaščito z vsemi elementi varovanja:
Varovanje bom prilagajali vašim potrebam. Na vašo željo in glede na potrebe bomo število ljudi večali oz. manjšali. Tako bo investicija v nas vedno sorazmerna in s tem opravičena.

V lokalih v skladu z zakonom in navodili naročnika običajno izvajamo ukrepe s katerimi zagotovimo da:
– stranke v lokal ne vnašajo in v lokalu ne uživajo lastne pijače in hrane,
– stranke iz lokala ne odnašajo steklenic in kozarcev ter ostalega inventarja,
– stranke v lokal ne vstopajo v očitno vinjenem stanju ali v stanju, ki ga povzročajo druge prepovedane substance,
– stranke v lokal ne vnašajo orožja ali orodja, ki bi lahko bilo nevarno za druge ljudi ali bi lahko celo služilo za ogrožanje le teh,
– v lokal v nočnih urah ne bodo vstopale mladoletne osebe,
– da bodo v lokal vstopale samo osebe, ki so primerno urejene. Primerna mora biti tudi obleka, zato naslednja oblačila primeroma niso zaželena: delovni kombinezon, trenirka, športni copati, vojaška oblačila in druga oblačila, ki so po splošno uveljavljenih kriterijih označena, kot neprimerna (umazana, raztrgana…),
-da v lokal ne bodo vstopale osebe, ki pred lokalom kršijo javni red in mir ter hišni red, kažejo znake nasilja in podobno. Za kršenje javnega reda in miru se predvsem štejejo naslednja ravnanja: pretepanje, nesramno – drzno vedenje, surovost, žaljivost do osebja ali drugih oseb, vpitje, neprimerno obnašanje pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, ne spoštovanje danih navodil in predpisov, oviranje prometa, obnašanje v nasprotju z moralo in podobno.
– se izpred lokala odstrani oseba, ki se obnaša skladno s predhodno točko,
– se v lokalu ne zadržujejo osebe, za katere obstaja sum, da so pod vplivom prepovedanih substanc,
– se v lokalu ne zadržujejo osebe, za katere obstaja sum, da so kakorkoli povezane s prepovedanimi substancami npr: prodaja, nakup, hranjenje, posredovanje pri prodaji ali nakupu, napeljevanje, deljenje, omogočanje uživanja, prekrivanje uživanja ali kakršnekoli povezave s prepovedanimi substancami in podobno. Vsak zoper katerega je bil podan sum, lahko le tega po lastni volji ovrže npr: sprazni žepi v primeru, da gre za sum hranjenja prepovedanih substanc.

1. Varnostniki lahko za stalno prepovedo vstop v lokal tistim strankam, ki kontinuirano kršijo hišni red, pravila in navodila varnostnikom in ki klub predhodnemu opozorilu ne prenehajo s kršitvami.
2. Varnostniki morajo omogočiti stranki lokala, da se pogovori z odgovorno osebo, ki je takrat na dolžnosti, v primeru morebitnih pritožb ali pohval.
3. Varnostniki morajo v vseh primerih za katera imajo pooblastila postopati kar se da diskretno. V primeru posredovanja v spornih situacijah, mara biti to posredovanje mirno in kar se da neopazno (odstranjevanje kršiteljev reda in mira..)
4. Varnostniki se po zaključku obratovanja ne smejo zadrževati v okolici lokala ali na parkirišču pred lokalom.