Varovanje objektov

Trg zahteva dinamične ljudi, brez okornega birokratskega aparata in kapacitet, ki jih ne morejo pokrit. Zato številne stranke odločajo za sodelovanje s srednje velikimi podjetji, ki lahko opravijo svoj posel s srcem in istočasno zagotavljajo stabilnost njihovega poslovanja.Ob nastopu dela bomo ocenili varnostno situacijo v objektu, sprejeli vaše predloge po želenih izboljšavah in skupaj bomo ustvarili koncept za prijazen in v praksi učinkovit način varovanja.

varovanje

varovanje

Varovali vas bomo z intervencijo na signal, po potrebi pa tudi fizično z varnostnikom. Vsak trenutek bomo zaščitili tudi vas osebno (oz, vaše zaposlene) in ne le vašega premoženja.
Izvajamo poseben pristop pokrivanja terena po območjih, kar pomeni, da bomo v območjih kjer imamo več priklopov pogosteje ali celo nepretrgoma navzoč. S tem vam bomo omogočili boljše varovanje in kar je konec koncev tudi pomembno zelo ugodne cene.

V sodelovanju z drugimi varnostnimi službami pa smo tudi v dogovorih, da v kolikor ima v trenutku sproženega signala druga varnostna služba svojo patruljo bliže, da oni posredujejo najprej – princip najbližje patrulje.

Paket varovanja zagotavlja po želji še tehnično podporo:
– 24 urni sprejem signala
– računalniško obdelavo sprejetih podatkov
– obveščanje pooblaščenih oseb
– dostavo poročil na zahtevo naročnika (mesečno)
– kontrola vklopov ob urah, ki jih določi naročnik
– 24 urna pripravljenost za posredovanje za intervencijo
– takojšnje ukrepanje v primeru signala za vlom
– Varnostno nadzorni center ob alarmu takoj napoti na kraj najbližjo intervencijo. Delujemo namreč po principu najbližje patrulje, ki je hkrati najprej na kraju alarma. Če so ob prihodu na kraj intervencije znaki kaznivega dejanja se tako ukrepa, da se prime storilec, da se zavaruje kraj dejanja in obvesti policijska postaja. Če je prišlo do alarma in ni zaznati posebnosti se obvesti naročnik. Ob prihodu naročnika na kraj se objekt pregleda in ugotovi vzrok sprožitve alarma.
– zagotavljanje strokovne intervencije v skladu z zakonom
– v primeru okvare na alarmnem sistemu oz. po potrebi in dogovorom z
naročnikom zagotovil fizično varovanje objekta do odprave okvare na sistemu
– organiziran nadzor nad izvajanjem storitev iz ponudbe
– Pisno obveščanje naročnika o vseh nepravilnostih, izrednih dogodkih in
ostalih primerih, ki negativno vplivajo na varnostno situacijo

izvaja intervencije
– seznani se z novimi varovanimi objekti
– sprejme naročilo za varnostno interveniranje na varovanem območju ali objektu
– obvlada pristop na varovano območje ob izvajanju varnostne intervencije po intervencijski poti
– obvlada vožnjo z intervencijskim vozilom
– vizualno pregleda širšo okolico varovanega objekta in varovane okolice
– prepozna nevarnosti na intervencijskih mestih
– obvešča varnostno-nadzorni center o ukrepih in dogodkih na varovanem območju
– vklopi in izklopi varnostne tehnične sisteme
– zavaruje kraj kaznivega dejanja, dogodka ali škodnega primera
– prepreči nepooblaščeno vstopanje na zavarovani kraj
– pozna cestnoprometne predpise