Varovanje prireditev

Varovanje prireditev

Varovanje prireditev

Naj izpostavimo le to v čemer smo profesionaci: Naše storitve pa so tako iskane samo iz enega razloga: Naši varnostniki so res operativno sposobni. Obvladajo taktiko in metodiko delovanja.

Znajo delat v rokavičkah z gosti, ki so zaželeni in so se istočasno pripravljeni soočiti z nesramnostjo nasilnih gostov. Zraven odločnega ukrepanja, so naši ljudje znani po prijaznosti, kar pa nam še ni dovolj, s tem hočemo zaslovet.

Varujemo vse prireditve; od divjih koncertov (npr. Dark metal v VPK – Mediapark) do protokolarnega varovanja maturantskih plesov v Ljubljani, kjer se zvrsti več kot 20.000 ljudi v obdobju enega meseca. Varujemo tudi ogromno nočnih lokalov, diskotek in drugih prireditvenih prostorov na območju Ljubljane in okolice, kjer naš kader strokovno znanje vnaša v prakso. Na razpolago imamo tako rekoč neomejeno število ljudi, različnih kvalitet, zato so tudi naše cene različne.

Vsekakor pa glede, na to, da smo na trgu tako iskani, smo gotovo konkurenčni v vseh pogledih in le stvar medsebojnega dogovora je, kako bomo skupaj najracionalneje izpeljali tudi vašo prireditev.

 

Varovanje

Varovanje

Varnostnik ki varuje na prireditvah:
– postavi cestne zapore v skladu z dovoljenjem upravne enote
– vzpostavi in vzdržuje komunikacijo in delovno sodelovanje z varnostno-nadzornim centrom, izvajalci državnega varovanja, varnostniki varovanih oseb, redarji in policijo
– vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo, če je potrebno
– pregleda varovano območje (odprt, zaprt prostor) pred začetkom prireditve
– preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
– obvlada navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
– vizualno nadzira varovano območje
– prepozna nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
– ureja cestni promet
– pregleda osnovne značilnosti vstopnice ali vabila
– sprejme in usmeri obiskovalce in goste na prireditvi v skladu z
razporeditvijo prireditvenega prostora ter zahtevami organizatorjev
– pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na podatke o kategoriji udeležencev
– prepozna in odvzame nevarne predmete
– obvlada uporabo različnih detektorjev
– varuje parkirišča, odre in garderobe
– obvlada komunikacijo z agresivnimi osebami
– usmerja skupine ljudi pri zasilnih izhodih in v smeri reševanja
– prepreči pojave vandalizma
– pozna pomen cestnih zapor
– pozna vire požarne ogroženosti
– pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov