Varovanje trgovin

Skupino varnostnikov je prav specializirana za etažno varovanje

Izpostavimo naj le eno, eno nam in gotovo tudi vam najpomembnejšo stvar in ta stvar je učinkovitost.

Za primer: Od prevzemu varovanja v Veleblagovnici Nama v centru Ljubljane smo v dobrem letu zmanjšali izgubo za več kot tretjino.

shoplifter

shoplifter

Zanimajo nas samo rezultati. Usposobili smo strokovno in kvalitetno ekipo, ki po stimulativnih pogojih ustvarja izjemne rezutlate. Rezultati so plod skoncentriranega in vestnega izvajanja nalog.S številčnostjo zaposlenih sorazmerno pada kvaliteta, zato za kvalitetno širitev planiramo počasne korake. V smislu dobrih poslovnih potez lahko tako zaposlimo tudi kakšnega varnostnika, s katerim ste bili do sedaj izjemno zadovoljni in lahko po vašem mnenju prav on dobro vpliva na delo in razmere pri vas. Dali vam bomo naše najbolj kakovostne ljudi. Usposobili bodo ekipo, ki bo osebne sposobnostih nadgradila v efektivnost. Naši najbolj učinkoviti varnostniki bodo vedno za vzgled in svetovalci za strokovno izvajanje nalog. To je princip, ki vam garantira, formiranje uspešne ekipe, katera vam bo bistveno zmanjšala izgubo.

Z aktivnim delom varnostnikov bomo opravljali varovanje v širšem smislu, kar bo omogočalo vam in vašim zaposlenim brezskrbno delo v varnem okolju in varnost vašega premoženja.

shoplifter

shoplifter

Ne bomo vas brezglavo silili v nameščanje dragih tehnično nadzornih sitemov, skupaj bomo v nekaj mesecih razdelali vse finese najučinkovitejšega dela – fizičnega varovanja in le če bomo ocenili, da bi z dodatno tehniko lahko naredili še znaten korak naprej bomo tehniko tudi referirali.

Naša prednost je samo ena – zmanjšali vam bomo izgubo.

K vam prihajamo brez obljub vendar bo naša učinkovitost zagotovo prekoračila vaša pričakovanja in zmožnosti kogar koli drugega iz te branže.

Varnostnik ki varuje prodajna mesta:
– obvlada metode in taktiko vizualnega nadzora na prodajnem mestu
– prepozna varnostno sumljive osebe in okoliščine
– obvlada uporabo videonadzornih sistemov
– opozori kupce in zaposlene na preteče in nastajajoče škode
– opravi postopek z osebo v primeru zalotitve pri kaznivem dejanju ali prekršku ali v primeru suma storitve kaznivega dejanja v skladu z načelom humanosti in osebnega dostojanstva v postopkih
– strokovno in po zakonskih predpisih zadrži osebe do prihoda policije
– napiše zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
– spremlja prodajno osebje pri zaključevanju blagajn in pri prenosih gotovine v hranišče
– da varnostne nasvete prodajnemu osebju glede hrambe ključev blagajn in uporabe alarmnih naprav ter navodila za obnašanje, ki sodi v splošno varnostno kulturo
– prepreči vstop in izstop vozilom in osebam s prtljago, če ne dovolijo pregleda prtljage
– nadzira osebno prtljago in vozila v skladu z zakonskimi pravicami in dolžnostmi in v skladu z navodili matične družbe, naročnika ter pravili varnostne stroke
– izvaja varnostno patruljiranje
– obvlada preventivno pojavljanje na varnostno pomembnih točkah na prodajnem mestu
– pozna najpogostejše metode kraj v prodajalnah in obnašanje tatov