Vizitka podjetja

  • BBR Security d.o.o. – Družba za varovanje
  • Naslov: Letališka c. 5, 1122 Ljubljana
  • ID za DDV: SI35114304
  • Matična številka: 1689479
  • TRR: 05100-8010139887
  • Osnovni kapital: 8.763,00 EUR
  • Nosilec licence za: