Kaj varujemo

17955220_605

Varovanje trgovin

Skupino varnostnikov je prav specializirana za etažno varovanje

Varovanje oseb

Zaposleni v BBR Security imajo izkušnje z varovanjem najpomembnejših oseb iz slovenske kot tudi svetovne politične, gospodarske in populistične sredine.

varovanje-hrbet-napis-1140x445

Varovanje objektov

Faucibus sit nulla viverra felis, amet at turpis lectus ut ac elementum augue tellus sit dictum.

Varovanje igralnic

In ut rhoncus vehicula velit massa id viverra turpis hendrerit mauris velit, neque elementum.

image

Varovanje lokalov in diskotek

V BBR-Security smo specializirani za varovanje lokalov. Vsak mesec se prav s tem namenom na nas obrne kar njihovih lastnikov

Varovanje prireditev

Arcu dui vivamus ac posuere donec non eu sit nulla venenatis egestas at molestie.

Varovanje trgovin

Skupino varnostnikov je prav specializirana za etažno varovanje

Izpostavimo naj le eno, eno nam in gotovo tudi vam najpomembnejšo stvar in ta stvar je učinkovitost.

Za primer: Od prevzemu varovanja v Veleblagovnici Nama v centru Ljubljane smo v dobrem letu zmanjšali izgubo za več kot tretjino.

 

 

Zanimajo nas samo rezultati. Usposobili smo strokovno in kvalitetno ekipo, ki po stimulativnih pogojih ustvarja izjemne rezutlate. Rezultati so plod skoncentriranega in vestnega izvajanja nalog.S številčnostjo zaposlenih sorazmerno pada kvaliteta, zato za kvalitetno širitev planiramo počasne korake. V smislu dobrih poslovnih potez lahko tako zaposlimo tudi kakšnega varnostnika, s katerim ste bili do sedaj izjemno zadovoljni in lahko po vašem mnenju prav on dobro vpliva na delo in razmere pri vas. Dali vam bomo naše najbolj kakovostne ljudi. Usposobili bodo ekipo, ki bo osebne sposobnostih nadgradila v efektivnost. Naši najbolj učinkoviti varnostniki bodo vedno za vzgled in svetovalci za strokovno izvajanje nalog. To je princip, ki vam garantira, formiranje uspešne ekipe, katera vam bo bistveno zmanjšala izgubo.

Z aktivnim delom varnostnikov bomo opravljali varovanje v širšem smislu, kar bo omogočalo vam in vašim zaposlenim brezskrbno delo v varnem okolju in varnost vašega premoženja.

 

 

Ne bomo vas brezglavo silili v nameščanje dragih tehnično nadzornih sitemov, skupaj bomo v nekaj mesecih razdelali vse finese najučinkovitejšega dela – fizičnega varovanja in le če bomo ocenili, da bi z dodatno tehniko lahko naredili še znaten korak naprej bomo tehniko tudi referirali.

Naša prednost je samo ena – zmanjšali vam bomo izgubo.

K vam prihajamo brez obljub vendar bo naša učinkovitost zagotovo prekoračila vaša pričakovanja in zmožnosti kogar koli drugega iz te branže.

Varnostnik ki varuje prodajna mesta:
– obvlada metode in taktiko vizualnega nadzora na prodajnem mestu
– prepozna varnostno sumljive osebe in okoliščine
– obvlada uporabo videonadzornih sistemov
– opozori kupce in zaposlene na preteče in nastajajoče škode
– opravi postopek z osebo v primeru zalotitve pri kaznivem dejanju ali prekršku ali v primeru suma storitve kaznivega dejanja v skladu z načelom humanosti in osebnega dostojanstva v postopkih
– strokovno in po zakonskih predpisih zadrži osebe do prihoda policije
– napiše zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
– spremlja prodajno osebje pri zaključevanju blagajn in pri prenosih gotovine v hranišče
– da varnostne nasvete prodajnemu osebju glede hrambe ključev blagajn in uporabe alarmnih naprav ter navodila za obnašanje, ki sodi v splošno varnostno kulturo
– prepreči vstop in izstop vozilom in osebam s prtljago, če ne dovolijo pregleda prtljage
– nadzira osebno prtljago in vozila v skladu z zakonskimi pravicami in dolžnostmi in v skladu z navodili matične družbe, naročnika ter pravili varnostne stroke
– izvaja varnostno patruljiranje
– obvlada preventivno pojavljanje na varnostno pomembnih točkah na prodajnem mestu
– pozna najpogostejše metode kraj v prodajalnah in obnašanje tatov

Varovanje oseb

Varovanje varovanih oseb je zelo zahtevna naloga, ki v ključnih trenutkih zahteva dejansko usposobljenega človeka. Zato jo lahko zanesljivo izvajajo le specialno usposobljeni varnostniki, z večletnimi operativnimi izkušnjami, ki imajo globoko zakoreninjena taktična načela in pravilne reakcije v vseh okoliščinah.

Zaposleni v BBR Security imajo izkušnje z varovanjem najpomembnejših oseb iz slovenske kot tudi svetovne politične, gospodarske in populistične sredine.

Varovanje objektov

Trg zahteva dinamične ljudi, brez okornega birokratskega aparata in kapacitet, ki jih ne morejo pokrit. Zato številne stranke odločajo za sodelovanje s srednje velikimi podjetji, ki lahko opravijo svoj posel s srcem in istočasno zagotavljajo stabilnost njihovega poslovanja.Ob nastopu dela bomo ocenili varnostno situacijo v objektu, sprejeli vaše predloge po želenih izboljšavah in skupaj bomo ustvarili koncept za prijazen in v praksi učinkovit način varovanja.

Varovali vas bomo z intervencijo na signal, po potrebi pa tudi fizično z varnostnikom. Vsak trenutek bomo zaščitili tudi vas osebno (oz, vaše zaposlene) in ne le vašega premoženja.
Izvajamo poseben pristop pokrivanja terena po območjih, kar pomeni, da bomo v območjih kjer imamo več priklopov pogosteje ali celo nepretrgoma navzoč. S tem vam bomo omogočili boljše varovanje in kar je konec koncev tudi pomembno zelo ugodne cene.

V sodelovanju z drugimi varnostnimi službami pa smo tudi v dogovorih, da v kolikor ima v trenutku sproženega signala druga varnostna služba svojo patruljo bliže, da oni posredujejo najprej – princip najbližje patrulje.

Paket varovanja zagotavlja po želji še tehnično podporo:
– 24 urni sprejem signala
– računalniško obdelavo sprejetih podatkov
– obveščanje pooblaščenih oseb
– dostavo poročil na zahtevo naročnika (mesečno)
– kontrola vklopov ob urah, ki jih določi naročnik
– 24 urna pripravljenost za posredovanje za intervencijo
– takojšnje ukrepanje v primeru signala za vlom
– Varnostno nadzorni center ob alarmu takoj napoti na kraj najbližjo intervencijo. Delujemo namreč po principu najbližje patrulje, ki je hkrati najprej na kraju alarma. Če so ob prihodu na kraj intervencije znaki kaznivega dejanja se tako ukrepa, da se prime storilec, da se zavaruje kraj dejanja in obvesti policijska postaja. Če je prišlo do alarma in ni zaznati posebnosti se obvesti naročnik. Ob prihodu naročnika na kraj se objekt pregleda in ugotovi vzrok sprožitve alarma.
– zagotavljanje strokovne intervencije v skladu z zakonom
– v primeru okvare na alarmnem sistemu oz. po potrebi in dogovorom z
naročnikom zagotovil fizično varovanje objekta do odprave okvare na sistemu
– organiziran nadzor nad izvajanjem storitev iz ponudbe
– Pisno obveščanje naročnika o vseh nepravilnostih, izrednih dogodkih in
ostalih primerih, ki negativno vplivajo na varnostno situacijo

izvaja intervencije
– seznani se z novimi varovanimi objekti
– sprejme naročilo za varnostno interveniranje na varovanem območju ali objektu
– obvlada pristop na varovano območje ob izvajanju varnostne intervencije po intervencijski poti
– obvlada vožnjo z intervencijskim vozilom
– vizualno pregleda širšo okolico varovanega objekta in varovane okolice
– prepozna nevarnosti na intervencijskih mestih
– obvešča varnostno-nadzorni center o ukrepih in dogodkih na varovanem območju
– vklopi in izklopi varnostne tehnične sisteme
– zavaruje kraj kaznivega dejanja, dogodka ali škodnega primera
– prepreči nepooblaščeno vstopanje na zavarovani kraj
– pozna cestnoprometne predpise

Varovanje igralnic

V igralnicah se odvija veliko žrebanj, družabnih iger in drugih prireditev, zato mora igralnice varovati varnostna služba z licenco za varovanje prireditev.

Koncesionar mora organizirati avdio video nadzor in recepcijsko službo, tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralnico (v nadaljnjem  besedilu: igralci).

Koncesionar mora voditi posebno evidenco o igralcih, ki vsebuje osnovne podatke za identifikacijo oseb. V evidenco mora vpisati vsakega igralca, ki vstopi v igralnico.

Koncesionar izdela pravilnik o izvajanju internega nadzora v igralnici, druga navodila in pravilnike. Pravilnik in navodila določajo tudi ukrepe. Ukrepi, ki jih pa lahko izvaja receptor so izključno informiranje in vpis identitete oseb, ki to želijo. Ugotovitev identitete in vpis igralca mora koncesionar zagotovit nujno, tudi, če si igralec tega nikakor ne želi. V takšnem primeru je potrebno osebi, ki se ne noče vpisat obvezno preprečiti vstop v igralnico. Vstop v igralni salon je potrebno prepovedati tudi osebam mlajšim od 18 let, vinjenim in osebam pod vplivom psihoaktivnih substanc ter drugim osebam, katere imajo prepoved vstopa. Zato lahko učinkovito opravlja nadzor v okviru zakonskih določil izvedejo le receptroji, ki so hkrati varnostniki (s pooblastili iz 43 čl. ZzsaV).

Varovanje lokalov in diskotek

V BBR-Security smo specializirani za varovanje lokalov. Vsak mesec se prav s tem namenom na nas obrne kar nekaj lastnikov lokalov. Večina naših varnostnikov je operativno usposobljenih za varovanje lokalov – razpolagamo praktično z “najmočnejšo” ekipo v Sloveniji. Naše delo temelji na odločnem, strokovnem in korektnem izvajanju storitev.

Naše storitve pa so tako iskane samo iz preprostega razloga:
Naši varnostniki – redarji so res sposobni, dobro obvladajo borilne veščine in so renomirani med največjimi prestopniki. Zraven ostrine pa so naši redarji znani po prijaznosti, kar pa nam ni dovolj, s tem želimo zaslovet. Varujemo ogromno nočnih lokalov, diskotek, kjer naš kader strokovno znanje prenaša v prakso.

Naša ekipa je v Slovenskem prostoru dominantna in vsi, ki bi lahko bolj resno vplivali na varnostne razmere v vašem lokalu nas rešpektirajo. Tako bo zagotovljeno za varnost iz te najbolj kritične strani. Za “redno” varnost, pa bomo skrbeli po našem principu in sicer: “ne da bomo ukrepali, ko se bo varnostna situacija poslabšala, temveč, da bomo reventivno ustvarjali vse okoliščine, da bo varnost vedno na najvišjem možnem nivoju”.

Ob varnosti bomo poskrbeli za vljudnost in splošno gostoljubnost, tako, da se bodo ljudje radi vračali tudi zaradi naše prijaznosti.

Ponujamo vam kompletno varnostno zaščito z vsemi elementi varovanja:
Varovanje bom prilagajali vašim potrebam. Na vašo željo in glede na potrebe bomo število ljudi večali oz. manjšali. Tako bo investicija v nas vedno sorazmerna in s tem opravičena.

V lokalih v skladu z zakonom in navodili naročnika običajno izvajamo ukrepe s katerimi zagotovimo da:
– stranke v lokal ne vnašajo in v lokalu ne uživajo lastne pijače in hrane,
– stranke iz lokala ne odnašajo steklenic in kozarcev ter ostalega inventarja,
– stranke v lokal ne vstopajo v očitno vinjenem stanju ali v stanju, ki ga povzročajo druge prepovedane substance,
– stranke v lokal ne vnašajo orožja ali orodja, ki bi lahko bilo nevarno za druge ljudi ali bi lahko celo služilo za ogrožanje le teh,
– v lokal v nočnih urah ne bodo vstopale mladoletne osebe,
– da bodo v lokal vstopale samo osebe, ki so primerno urejene. Primerna mora biti tudi obleka, zato naslednja oblačila primeroma niso zaželena: delovni kombinezon, trenirka, športni copati, vojaška oblačila in druga oblačila, ki so po splošno uveljavljenih kriterijih označena, kot neprimerna (umazana, raztrgana…),
-da v lokal ne bodo vstopale osebe, ki pred lokalom kršijo javni red in mir ter hišni red, kažejo znake nasilja in podobno. Za kršenje javnega reda in miru se predvsem štejejo naslednja ravnanja: pretepanje, nesramno – drzno vedenje, surovost, žaljivost do osebja ali drugih oseb, vpitje, neprimerno obnašanje pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, ne spoštovanje danih navodil in predpisov, oviranje prometa, obnašanje v nasprotju z moralo in podobno.
– se izpred lokala odstrani oseba, ki se obnaša skladno s predhodno točko,
– se v lokalu ne zadržujejo osebe, za katere obstaja sum, da so pod vplivom prepovedanih substanc,
– se v lokalu ne zadržujejo osebe, za katere obstaja sum, da so kakorkoli povezane s prepovedanimi substancami npr: prodaja, nakup, hranjenje, posredovanje pri prodaji ali nakupu, napeljevanje, deljenje, omogočanje uživanja, prekrivanje uživanja ali kakršnekoli povezave s prepovedanimi substancami in podobno. Vsak zoper katerega je bil podan sum, lahko le tega po lastni volji ovrže npr: sprazni žepi v primeru, da gre za sum hranjenja prepovedanih substanc.

1. Varnostniki lahko za stalno prepovedo vstop v lokal tistim strankam, ki kontinuirano kršijo hišni red, pravila in navodila varnostnikom in ki klub predhodnemu opozorilu ne prenehajo s kršitvami.
2. Varnostniki morajo omogočiti stranki lokala, da se pogovori z odgovorno osebo, ki je takrat na dolžnosti, v primeru morebitnih pritožb ali pohval.
3. Varnostniki morajo v vseh primerih za katera imajo pooblastila postopati kar se da diskretno. V primeru posredovanja v spornih situacijah, mara biti to posredovanje mirno in kar se da neopazno (odstranjevanje kršiteljev reda in mira..)
4. Varnostniki se po zaključku obratovanja ne smejo zadrževati v okolici lokala ali na parkirišču pred lokalom.

Varovanje prireditev

Naj izpostavimo le to v čemer smo profesionaci: Naše storitve pa so tako iskane samo iz enega razloga: Naši varnostniki so res operativno sposobni. Obvladajo taktiko in metodiko delovanja.

Znajo delat v rokavičkah z gosti, ki so zaželeni in so se istočasno pripravljeni soočiti z nesramnostjo nasilnih gostov. Zraven odločnega ukrepanja, so naši ljudje znani po prijaznosti, kar pa nam še ni dovolj, s tem hočemo zaslovet.

Varujemo vse prireditve; od divjih koncertov (npr. Dark metal v VPK – Mediapark) do protokolarnega varovanja maturantskih plesov v Ljubljani, kjer se zvrsti več kot 20.000 ljudi v obdobju enega meseca. Varujemo tudi ogromno nočnih lokalov, diskotek in drugih prireditvenih prostorov na območju Ljubljane in okolice, kjer naš kader strokovno znanje vnaša v prakso. Na razpolago imamo tako rekoč neomejeno število ljudi, različnih kvalitet, zato so tudi naše cene različne.

Vsekakor pa glede, na to, da smo na trgu tako iskani, smo gotovo konkurenčni v vseh pogledih in le stvar medsebojnega dogovora je, kako bomo skupaj najracionalneje izpeljali tudi vašo prireditev.

 

 

 

Varnostnik ki varuje na prireditvah:
– postavi cestne zapore v skladu z dovoljenjem upravne enote
– vzpostavi in vzdržuje komunikacijo in delovno sodelovanje z varnostno-nadzornim centrom, izvajalci državnega varovanja, varnostniki varovanih oseb, redarji in policijo
– vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo, če je potrebno
– pregleda varovano območje (odprt, zaprt prostor) pred začetkom prireditve
– preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
– obvlada navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
– vizualno nadzira varovano območje
– prepozna nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
– ureja cestni promet
– pregleda osnovne značilnosti vstopnice ali vabila
– sprejme in usmeri obiskovalce in goste na prireditvi v skladu z
razporeditvijo prireditvenega prostora ter zahtevami organizatorjev
– pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na podatke o kategoriji udeležencev
– prepozna in odvzame nevarne predmete
– obvlada uporabo različnih detektorjev
– varuje parkirišča, odre in garderobe
– obvlada komunikacijo z agresivnimi osebami
– usmerja skupine ljudi pri zasilnih izhodih in v smeri reševanja
– prepreči pojave vandalizma
– pozna pomen cestnih zapor
– pozna vire požarne ogroženosti
– pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov

BBR VAROVANJE

PRIDRUŽITE SE NAM

Postanite del naše ekipe, ki se že vrsto let izobražuje in vodilno nastopa v svetu varovanja.